Какво включва готовия проект

Проектите на къщи, които ние предлагаме са окомплектовани по следния начин:

1. Архитектура.

2. Строителни конструкции.

3. Електроинсталации- вътрешна инсталация плюс връзка с таблото на Електроразпределение.

4. Водоснабдяване и канализация- вътрешна инсталация плюс връзка с водоснабдителната и канализационната мрежа, ако има такава. При липса на канализация се предвижда септична яма или пречиствателно съоръжение.

5. Енергийна ефективност.

6. Доклад по част  ”Енергийна ефективност”.

7. План безопасност и здраве.

8. План пожарна безопасност.

Това, което не е включено, е следното:

1. Геодезическо заснемане и вертикална планировка- изготвя се конкретно за всеки имот. Не може да се изготви преди геодезист да отиде на място и да заснеме имота. Отправете запитване към нас за цената на тази проектна част във вашето населено място. Ние ще ви предложим геодезист, с когото работим и за когото сме сигурни, че е коректен.

2. Инженерно- геоложки доклад- изготвя се конкретно за всеки имот. В голяма част от общините тази проектна част не се изисква. Обърнете се към нас за информация  как стоят нещата във вашето населено място.

3. План озеленяване - изготвя се конкретно за всеки имот. В голяма част от общините тази проектна част не се изисква. Обърнете се към нас за информация, как стоят нещата във вашето населено място.

4. Конструктивен проект на подпорни стени, открити веранди и стълби осигуряващи благоустрояването на терена. Те не са необходими за разрешение за строеж, проектират по изричното настояване на възложителя и подлежат на отделно договаряне.

5. Електро проект за трафопост или други силнотокови инсталации. Тези съоръжения се предвиждат когато Електроразпределение не може да осигури необходимата мощност за къщата, и подлежат на отделно договаряне, понеже се изискват само в екстремни случаи. Ако проекта предвижда комплекс от къщи, е необходимо да се проектира алейно осветление и кабелни захранвания, които също подлежат на отделно договаряне.

6. ВиК проект за хидрофорни инсталации, сондажно водоснабдяване, противопожарно водоснабдяване и пожарогасителни инсталации. Такива инсталации се проектират изключително рядко в жилищни сгради и подлежат на отделно договаряне. В масовия случай те не са необходими за разрешение за строеж и се проектират по изричното настояване на възложителя.

7. Доклад за съответствие на проектната документация. Това не е задължителна част от проекта. Представлява комплексна оценка от лицензирана фирма за това, че проекта ви отговаря на нормите и законите в България. Той елиминира необходимостта от разглеждане на проекта ви от общинския експертен съвет по устройство на територията и съкращава значително срока за издаване на разрешение за строеж. Ако такъв доклад не е изготвен проектната ви документация ще мине по каналния ред в общината и пак ще получите разрешение за строеж, макар и за повече време .

Това е пълния списък с проектните части, които са ви необходими за издаване на разрешение за строеж!

default