Необходими документи за проектиране

За да се изработи проект за вашата къща е необходимо да съберете следните документи, регламентирани в Закона за устройство на територията:

1. Копие от документа за собственост или нотариалния акт.

2. Виза за проектиране. Издава се от общината срещу копие от нотариалния ви акт и представлява извадка от действащия подробен устройствен план с нанесени линии на застрояване и с указана височина, плътност и интензивност на застрояването, които се допускат за вашия имот. По същество този документ показва какво и къде имате право да построите. Законовият срок за издаване на виза за проектиране е 14 дни.

3. Предварителен договор с електроразпределение. Това е договор между вас и електроразпределителното дружество, указващ начина на захранване на бъдещата къща, както и колко киловат часа се предвижда да консумира  къщата. За еднофамилни къщи препоръчваме да се заявят 15kWh. Необходимо е да представите визата за проектиране и копие от нотариалния акт за да сключите договор. Законовия срок е един месец, в който дружеството проучва какви технически възможности има за захранването на вашия имот.

4. Изходни данни за проектиране от ВиК дружеството. Необходимо е да представите копие от нотариалния акт и визата за проектиране. Този документ изяснява по какъв начин и откъде вашата къща ще бъде захранена с вода и къде ще се отвежда канализационната вода. Обикновено ВиК нанасят водопроводите и канализацията върху визата за проектиране и слагат печат, но би следвало да издадат и писмено указание. Срока за издаване е различен за различните ВиК дружества, но обикновено е две седмици.

5. Ако е указано изрично, визата е необходимо да се съгласува с дружества, които поддържат разпределителни мрежи върху територията на общината. Примери за това са Газоразпределение, БТК, кабелни оператори, Зелени системи и други, изрично посочени върху визата.

След като съберете тези документи сте готови да завършите проектирането и да внесете проектната документация в общината!

Послепис: Договора с Електроразпределение и изходните данни от ВиК са необходими, дори когато имота ви е захранен с ток и вода. Те са неразделна част от проектната документация и ако липсват проекта ви няма да бъде одобрен в общината.

 

 

 

default