Archive For: March, 2012

1000 ralitsa 01

Едноетажна или двуетажна къща?

Българинът традиционно живее в едноетажна къща, въпреки, че във възрожденската традиция е залегнал образа на двуетажната къща с големи еркери и чардаци, като патриархален символ на богатство и благополучие. В днешните времена на криза, човек е длъжен да знае какво получава срещу парите си. Едноетажната къща е по-удобна. Аз лично не си представям, че ако ми се иска да полегна след обяд ...

Read More