Archive For: February, 2012

architectural-plans-vector

Какво включва готовия проект

Проектите на къщи, които ние предлагаме са окомплектовани по следния начин: 1. Архитектура. 2. Строителни конструкции. 3. Електроинсталации- вътрешна инсталация плюс връзка с таблото на Електроразпределение. 4. Водоснабдяване и канализация- вътрешна инсталация плюс връзка с водоснабдителната и канализационната мрежа, ако има такава. При липса на канализация се предвижда септична яма или пречиствателно съоръжение. 5. Енергийна ефективност. 6. Доклад по част  "Енергийна ефективност". 7. План безопасност и здраве. 8. План пожарна безопасност. Това, ...

Read More
FreeImageWorks.com

Необходими документи за проектиране

За да се изработи проект за вашата къща е необходимо да съберете следните документи, регламентирани в Закона за устройство на територията: 1. Копие от документа за собственост или нотариалния акт. 2. Виза за проектиране. Издава се от общината срещу копие от нотариалния ви акт и представлява извадка от действащия подробен устройствен план с нанесени линии на застрояване и с указана височина, плътност ...

Read More